Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Gong Cha - 貢茶 - Giảng Võ
Tầng 1, D2 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
40,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0