Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Gong Cha - 貢茶 - Giảng Võ

Tầng 1, D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0