Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Gong Cha - 貢茶 - Hoàng Đạo Thúy
Tầng 1, 34T Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0