Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Gong Cha - 貢茶 - Times City
Park 3 Park Hill, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
40,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
8,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
8,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0