Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Gong Cha - 貢茶 - Times City

Park 3 Park Hill, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0