Café/Dessert
Trà Sữa TocoToco - Nguyễn Khang
28B Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 22:30
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0