UK Tea - Hồng Trà Anh
Café/Dessert

UK Tea - Hồng Trà Anh

92 Xã Đàn 2, Đống Đa, Hà Nội
20,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0