Villa Des Fleurs - Tea & CupCake
Café/Dessert

Villa Des Fleurs - Tea & CupCake

42 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
07:00 - 22:00
100,000 - 500,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0