Villa Des Fleurs - Tea & CupCake
Café/Dessert
Villa Des Fleurs - Tea & CupCake
42 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội
07:00 - 22:00
100,000 - 500,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0