Vitamin Mama - Nước Ép Trái Cây
Café/Dessert
Vitamin Mama - Nước Ép Trái Cây
5 E7 Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
50+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0