Vu Canu - Sinh Tố & Nước Ép - Hàng Bông
Café/Dessert -Chi nhánh
Vu Canu - Sinh Tố & Nước Ép - Hàng Bông
112 Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
50+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0