Vuvuzela Beer Club - Tràng Thi
Bar/Pub, Beer club -Chi nhánh

Vuvuzela Beer Club - Tràng Thi

8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
50,000 - 300,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0