Vuvuzela Beer Club - Hoàng Đạo Thúy
Bar/Pub, Beer club -Chi nhánh
Vuvuzela Beer Club - Hoàng Đạo Thúy
17T4 Hoàng Đạo Thuý, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
09:00 - 22:00
200,000 - 550,000
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0