Xofa Café & Bistro - Tống Duy Tân
Café/Dessert

Xofa Café & Bistro - Tống Duy Tân

14 Tống Duy Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
50+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0