Xofa Café & Bistro - Tống Duy Tân
Café/Dessert
Xofa Café & Bistro - Tống Duy Tân
14 Tống Duy Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
00:00 - 02:30 | 07:00 - 23:59
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0