Chè Yến - Giải Khát - Hàng Chiếu
Ăn vặt/vỉa hè

Chè Yến - Giải Khát - Hàng Chiếu

80 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
15,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0