Yu Tang Dining - Taiwanese Food
Nhà hàng -Chi nhánh
Yu Tang Dining - Taiwanese Food
2C Thái Phiên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
200,000 - 400,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0