Yummi Yummi - Dimsum & Bánh Bao Bán Online
Shop Online
Yummi Yummi - Dimsum & Bánh Bao Bán Online
1 Ngách 221 Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 21:00
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0