Yummy Pizza - Trường Lâm
Quán ăn

Yummy Pizza - Trường Lâm

97 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
12,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0