Bếp Nhà Tom - Lán Bè
Tiệm bánh

Bếp Nhà Tom - Lán Bè

210 Lán Bè, P. Lam Sơn, Quận Lê Chân, Hải Phòng
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0