Maple Cafe' & Bistro - Mê Linh
Café/Dessert

Maple Cafe' & Bistro - Mê Linh

38 Mê Linh, Quận Lê Chân, Hải Phòng
08:30 - 22:00
10,000 - 80,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0