1989 Florist - Shop Hoa Nguyễn Trọng Tuyển
Món Việt
1989 Florist - Shop Hoa Nguyễn Trọng Tuyển
153 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Phú Nhuận, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 18:30
200,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0