1992 - Sinh Tố Trái Cây
Café/Dessert
1992 - Sinh Tố Trái Cây
23 Trương Quốc Dung, Phú Nhuận, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0