2 Chị Em - Cơm Gà Nha Trang - Trường Sơn
Quán ăn -Chi nhánh
2 Chị Em - Cơm Gà Nha Trang - Trường Sơn
CC19 Trường Sơn, P. 15, Quận 10, TP. HCM
25,000 - 37,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0