2 Chị Em - Há Cảo, Bột Chiên & Bắp Xào
Quán ăn

2 Chị Em - Há Cảo, Bột Chiên & Bắp Xào

176B Ngô Quyền, P. 8, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0