2G Hub - Food Court - Cộng Hòa
Quán ăn -Chi nhánh
2G Hub - Food Court - Cộng Hòa
144 Cộng Hòa, Tân Bình, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0