2G Hub - Food Court - Cộng Hòa
Quán ăn -Chi nhánh

2G Hub - Food Court - Cộng Hòa

144 Cộng Hòa, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 19:00
10,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0