2TF - Trái Cây Nhập Khẩu - Đỗ Nhuận
Shop/Cửa hàng
2TF - Trái Cây Nhập Khẩu - Đỗ Nhuận
11 Đỗ Nhuận - P. Sơn Kì , Tân Phú, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
07:40 - 20:15
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0