2TF - Trái Cây Nhập Khẩu - Đỗ Nhuận
Shop/Cửa hàng
2TF - Trái Cây Nhập Khẩu - Đỗ Nhuận
11 Đỗ Nhuận - P. Sơn Kì , Tân Phú, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 21:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0