Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

3Sạch Food - Trần Não

124 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 21:30
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0