365 Degrees Pizzeria & Bar
Nhà hàng

365 Degrees Pizzeria & Bar

50 Ngô Quang Huy, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
65,000 - 340,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0