3T Beer - Cold Beer & Hot Food
Món Việt
3T Beer - Cold Beer & Hot Food
148 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
1lượt đánh giá từ Now
89,000 - 199,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0