Chay 4An Authentic Vietnamese Vegetarian - Cao Thắng
Nhà hàng, Ăn chay
Chay 4An Authentic Vietnamese Vegetarian - Cao Thắng
Lầu 2 Số 26 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
10:30 - 22:00
25,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0