Ahihi - Fruit & Yogurt - Shop Online
Shop Online
Ahihi - Fruit & Yogurt - Shop Online
10 Khai Trí, P. 6, Tân Bình, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 20:00
25,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0