Ajikoi - Ice Cream & Matcha - Phạm Văn Đồng
Café/Dessert
Ajikoi - Ice Cream & Matcha - Phạm Văn Đồng
286 Phạm Văn Đồng, P. 1, Gò Vấp, TP. HCM
28,000 - 55,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0