AKA House - Buffet Nướng & Lẩu Nhật Bản - Đồng Đen
Quán ăn -Chi nhánh

AKA House - Buffet Nướng & Lẩu Nhật Bản - Đồng Đen

100 - 102 Đồng Đen, Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0