Al Fresco's - Pizza, Mỳ Ý, Sườn, Steak Bò Bít Tết - Mạc Đĩnh Chi
Nhà hàng -Chi nhánh
Al Fresco's - Pizza, Mỳ Ý, Sườn, Steak Bò Bít Tết - Mạc Đĩnh Chi
21 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 23:00
80,000 - 695,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0