Al Fresco's - Pizza, Mỳ Ý, Sườn, Steak Bò Bít Tết - Nguyễn Thị Nghĩa
Nhà hàng -Chi nhánh

Al Fresco's - Pizza, Mỳ Ý, Sườn, Steak Bò Bít Tết - Nguyễn Thị Nghĩa

16 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
80,000 - 695,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0