Amix Coffee
Café/Dessert
Amix Coffee
228 Phạm Văn Hai, P. 5, Quận Tân Bình, TP. HCM
00:05 - 03:00 | 07:00 - 23:55
25,000 - 69,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0