Bếp Xanh An Duyên - Nhà Hàng Chay
Nhà hàng, Ăn chay
Bếp Xanh An Duyên - Nhà Hàng Chay
10 Nguyễn Tri Phương, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 14:30 | 16:30 - 20:00
30,000 - 250,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0