An Nam Quán - Gà Lên Mâm - Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quán ăn -Chi nhánh
An Nam Quán - Gà Lên Mâm - Nguyễn Bỉnh Khiêm
59 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 165,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0