An Nam Quán - Gà Lên Mâm - Tú Xương
Quán ăn -Chi nhánh
An Nam Quán - Gà Lên Mâm - Tú Xương
51B Tú Xương, Quận 3, TP. HCM
50,000 - 165,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0