ANH TUKK - Ẩm Thực Thái Lan
Nhà hàng
ANH TUKK - Ẩm Thực Thái Lan
23 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
11:00 - 22:00
25,000 - 98,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0