Annam Gourmet - Rượu Vang - Lê Lợi
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Annam Gourmet - Rượu Vang - Lê Lợi
B2-11/12, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
10:00 - 20:00
200,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0