Annam Gourmet - Rượu Vang - Nguyễn Đức Cảnh
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Annam Gourmet - Rượu Vang - Nguyễn Đức Cảnh
Riverpark Premier, 64-70 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
200,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0