Avatar - Tea & Coffee - Lê Văn Lương
Café/Dessert -Chi nhánh
Avatar - Tea & Coffee - Lê Văn Lương
973 Lê Văn Lương, Nhà Bè, TP. HCM
25,000 - 35,000
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0