B.D.K Coffee
Café/Dessert
B.D.K Coffee
124/12 Cộng Hòa, Tân Bình, TP. HCM
10,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0