Ba Con Sóc - BBQ & Sushi - Hoa Lan
Quán ăn -Chi nhánh
Ba Con Sóc - BBQ & Sushi - Hoa Lan
47D Hoa Lan, P. 2, Phú Nhuận, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
11:00 - 14:00 | 16:00 - 21:00
30,000 - 165,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0