Bà Già Bán Bánh - Shop Online
Shop Online

Bà Già Bán Bánh - Shop Online

374/13A Âu Cơ, P. 10, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
55,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0