Bà Già Bán Bánh - Shop Online
Shop Online
Bà Già Bán Bánh - Shop Online
374/13A Âu Cơ, P. 10, Tân Bình, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 19:00
55,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0