Baby Chicken - Gà Rán, Khoai Tây Chiên & Khoai Lang Lắc - Shop Online
Shop Online

Baby Chicken - Gà Rán, Khoai Tây Chiên & Khoai Lang Lắc - Shop Online

1063A Nguyễn Xiển, P. Long Bình, Quận 9, TP. HCM
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0