Trà Sữa Ban Mai - Cách Mạng Tháng 8
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Ban Mai - Cách Mạng Tháng 8

657 Cách Mạng Tháng 8, P. 15, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 23:00
15,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0