Trà Sữa Ban Mai - Đồng Đen
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Ban Mai - Đồng Đen

96 Đồng Đen, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0