Cả Cần - Bánh Bao & Hủ Tiếu Mỹ Tho - Chính Gốc
Quán ăn
Cả Cần - Bánh Bao & Hủ Tiếu Mỹ Tho - Chính Gốc
110 Hùng Vương, P. 9, Quận 5, TP. HCM
20,000 - 44,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0