Bánh Bao Thọ Phát - Nguyễn Tri Phương
Tiệm bánh
Bánh Bao Thọ Phát - Nguyễn Tri Phương
78 Nguyễn Tri Phương, P. 7, Quận 5, TP. HCM
15,000 - 33,000
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0