Bánh Bèo Huế - Chợ Bến Thành
Quán ăn
Bánh Bèo Huế - Chợ Bến Thành
Cửa 7, Chợ Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
09:00 - 16:30
20,000 - 50,000
Phí giao hàng
6,380đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,380đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0