Bánh Bông Lan Trứng Muối - Tờ Rang - Đường C1
Món Việt
Bánh Bông Lan Trứng Muối - Tờ Rang - Đường C1
15/8/3 Đường C1, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
150,000 - 250,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0