Bánh Bông Lan Trứng Muối - Tờ Rang - Đường C1
Shop Online
Bánh Bông Lan Trứng Muối - Tờ Rang - Đường C1
15/8/3 Đường C1, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
150,000 - 250,000
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0